ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
BDT 1,150.00 /=
.info
BDT 1,650.00 /=
.xyz
BDT 1,250.00 /=
.org
BDT 1,250.00 /=
.net
BDT 1,000.00 /=
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
BDT 1,150.00 /=
1 سال
BDT 1,150.00 /=
1 سال
BDT 1,150.00 /=
1 سال
.info
BDT 1,650.00 /=
1 سال
BDT 1,650.00 /=
1 سال
BDT 1,650.00 /=
1 سال
.org
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
.net
BDT 1,000.00 /=
1 سال
BDT 1,000.00 /=
1 سال
BDT 1,000.00 /=
1 سال
.com.bd
BDT 2,500.00 /=
2 سال
BDT 2,500.00 /=
2 سال
BDT 2,500.00 /=
2 سال
.net.bd
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
.org.bd
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
.edu.bd
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
.gov.bd
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
.ac.bd
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
.xyz
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
BDT 1,250.00 /=
1 سال
.academy
BDT 3,000.00 /=
1 سال
BDT 3,000.00 /=
1 سال
BDT 3,000.00 /=
1 سال
.airforce
BDT 3,000.00 /=
1 سال
BDT 3,000.00 /=
1 سال
BDT 3,000.00 /=
1 سال
.live
BDT 380.00 /=
1 سال
BDT 2,500.00 /=
1 سال
BDT 2,500.00 /=
1 سال
.space
BDT 200.00 /=
1 سال
BDT 950.00 /=
1 سال
BDT 950.00 /=
1 سال
.com.au
BDT 1,500.00 /=
1 سال
BDT 1,500.00 /=
1 سال
BDT 1,500.00 /=
1 سال
.biz
BDT 1,495.00 /=
1 سال
BDT 1,495.00 /=
1 سال
BDT 1,495.00 /=
1 سال
.ngo
BDT 4,500.00 /=
1 سال
BDT 4,500.00 /=
1 سال
BDT 4,500.00 /=
1 سال
.co
BDT 1,000.00 /=
1 سال
BDT 0.00 /=
1 سال
BDT 0.00 /=
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains